KKV Plusz

Végre jól járhatnak a lakáshitelesek

2014-02-06 Szerző: KKV/cafateriatrend.hu Rovat: Hírek, Kiemelt, Pénzügy

Új szabályozás vonatkozhat az adómentes lakáscélú hiteltörlesztés támogatására – figyelmeztet a cafeteriatrend.hu szakportál. A héten ugyanis „A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények” módosításáról szóló törvényhez bekerült a Parlament elé egy javaslat, mely az alábbi változásokat hozná:

lakópark - web-1.

1. Az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben határozza meg a lakáscélú munkáltatói támogatás folyamatát, felelőseit, bizonylatolását.

2. A méltányolható lakásigény vizsgálatánál csak a szobaszámot kellene néznünk, a lakás értékét nem.

3. Az adómentesség feltétele a hitelintézet vagy kincstár igazolása.

4. A munkáltató fizeti az adót, ha az igazolás alapján a juttatás nem felel meg a feltételeknek.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 81 . § (1) bekezdés b) így rendelkezik a módosítás elfogadása után:

Az adópolitikáért felelős miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben meghatározza.

b) а lakáscélú munkáltatói támogatás

ba )igazolására szolgáló bizonylatokat,

bb) folyósításáról а hitelintézet, а kincstár által kiállított igazolás tartalmát, kiállításának feltételeit és rendjét ,

bc) folyósításáról а hitelintézet, а kincstár, а munkáltató által teljesítendő adatszolgáltatás rendjét

bd )adómentessége feltételeinek vizsgálatára köteles személyek körét és módját.

Szja. tv. 1. sz. melléklet:

2 .7.а munkáltató által lakáscélú felhasználásra а munkavállalónak hitelintézet vagy а kincstár útján, annak igazolása alapján, а 9.3 . pontban és az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek és eljárás szerint nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (ideértve а munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét, továbbá а lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, а hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott támogatást is) а vételár, а teljes építési költség vagy а korszerűsítés költségének 30 százalékáig, de több munkáltató esetén is а folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjed ő összegben, feltéve, hogy а lakás szobaszáma nem haladja meg а lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt (lakáscélú munkáltatói támogatás) ;”

9.3. А lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességével kapcsolatos szabályok

9 .3 .1 . Lakáscélú felhasználás:

a) а belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és а lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve а lakás zártvégű lízingbe vételét is) ,

b) а belföldön fekvő lakás építése, építtetése ,

c) а belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,

d) а lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés.

9.3.2.А lakáscélú munkáltatói támogatás akkor tekinthető adómentesnek, ha а munkáltató rendelkezik а hitelintézet,а kincstár igazolásával. Ha а hitelintézet, а kincstár igazolása alapján az adóévi lakáscélú munkáltatói támogatás részben vagy egészben nem felel meg az adómentesség feltételeinek, vagy ha а munkáltató nem rendelkezik az igazolással, а munkáltató а közterheket az adóévet követő év május hónapra — lakás korszerűsítéséhez adott támogatás esetén az adóévet követő második év május hónapra — vonatkozó kötelezettségként állapítja meg, vallja be és fizeti meg .

9.3.3.А hitelintézet,а kincstára közvetítésével nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatásról kiállított igazolás adattartalmáról, а munkáltató а kölcsön általa elengedett összegéről adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak .

9.3.4. A hitelintézet az adóévben a közvetítésével nyújtott támogatásról, a munkáltató a kölcsön általa elengedett összegéről az adóévet követő január 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak.

Címkék , , , , ,

Kapcsolódó anyagok

Best File & Document Management Plugin
WordPress Download Manager
Kiemelt anyagaink
 • Sikert hozott az internet a könyvkiadásban is – Dobos Tamás interjú
 • Rekordszámú nevezés érkezett az innovációs seregszemlére
 • Beköszöntött a vezetékes telefonszolgáltatások reneszánsza
 • Együttműködik az Invitel Csoport és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
 • Ismét InnoMax Díj: fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések
 • Fellendülés és növekvő kockázatok: az építőiparnak fel kell készülnie
 • A munkaidő felét már irodán kívül töltjük
 • Miért hoz üzleti előnyt az ingyenes wi-fi?
 • Hogyan írjunk meggyőzően egy klasszikus módszerrel?
 • A szünetmentes és biztonságos munka záloga
 • Készüljön a nyári sporteseményekre üzleti TV szolgáltatással
 • Egyedi megoldás a csökkenő fejlesztői kapacitásokra
 • Az Ön cége már megtalálható az interneten?
 • Érkezik az olcsó Photoshop alternatíva Windowsra is.
 • A láthatóság létkérdés a magyar kisvállalatok számára