KKV Plusz

Így vegyen fel záloghitelt!

2014-04-23 Szerző: KKV Rovat: Kiemelt, Pénzügy, Tippek

Könnyű hozzájutni, de számos következményt vizsgálnia kell, mielőtt felveheti a záloghitelt. Jogi és pénzügyi szakértővel is konzultáljon, de előbb olvassa el összefoglalónkat! 

desktop - iroda

Hitelezési tapasztalataim szerint, napjainkban nagyon sok lakossági és vállalati ügyfél nincs tisztában a záloghitel pontos jelentésével, fogalmával. E szó hallatán a legtöbb laikus arra gondol, hogy valamilyen értékes tárgyat (ékszer, festmény, műtárgy) beviszünk a megfelelő pénzintézetbe, ahol egy becsüs azonnal felméri annak körülbelüli értékét, amelynek meghatározott %-át már vihetjük is készpénzben, adott futamidő, kamat és visszavásárlási lehetőség mellett. A záloghitel azonban a klasszikus jelentésén felül, sokkal bonyolultabb konstrukció is lehet, több termékfajtát magába foglalva.

Záloghitel nyújtása során a pénzintézet zálogjogot, értékjogot, gyakorol a megterhelt vagyontárgy felett, követelései biztosítására. Ez a jog egy korlátolt dologi jog, amelynek mértékét az adott hitelbiztosítéki vagyontárgy értéke határozza meg. A zálogjog gyakorlása során a finanszírozó attól függően, hogy jogát milyen sorrendben jegyezték be, jogosult másokat megelőzően követelését (tőke és járulék) kielégíteni a fedezeti tárgyból.

Mi a zálogjog?

A zálogtárggyal való helytállás terjedelme tehát ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására szolgál. A hatályos magyarországi Ptk. szerint zálogjog szerződés, jogszabály és bírósági, hatósági határozat alapján keletkezhet. Megkülönböztetünk önkéntes zálogjogot, ami jogilag alapított (pl. hitelszerződés alapján), valamint kényszerzálogjogot, amelyet a törvény tesz lehetővé ki nem elégített követelés esetén. Utóbbira jó példa a végrehajtási jog.

A felek megállapodása alapján, a rendhagyó zálogjog tulajdonjog átszállást is eredményezhet, pénz és egyéb helyettesítő dolog elzálogosítása esetén. Ebben az esetben nem ugyanazt a dolgot, hanem ugyanabból ugyanannyit kell visszafizetni a zálogkötelezett részére. Erre jó példát láthatunk a mezőgazdaság területén pl. valamilyen termény elzálogosításakor.

penz1

A hatályos magyar Ptk. szerinti zálogjog-fajtái:

 1. zálogjog

 2. vagyont terhelő zálogjog

 3. jogon vagy valamilyen követelésen alapuló zálogjog

 4. önálló zálogjog

A zálogjog lehet jelzálogjog (ingó vagy ingatlanra alapított) illetve kézizálogjog. A kettő közötti különbség a zálogtárgy átadásában rejlik. Zálogjogot zálogszerződéssel, kézizálogjogot pedig a zálogtárgy birtokba adásával alapítunk. A jelzálogjog alapítás során a megfelelő nyilvántartásba való bejegyzés is meg kell, hogy történjen. Ilyen nyilvántartás pl. ingatlan jelzálog esetén az ingatlan-nyilvántartás. Mivel a legtöbb pénzintézet zálogjogot elsődlegesen ingatlan fedezetre, pótlólagosan pedig ingófedezetre alapít, a továbbiakban nézzük ennek gyakorlati folyamatát.

Kell egy okirat

Amennyiben hitelkérelmünket a finanszírozó a hitelbírálati folyamat során jóváhagyta, akkor a hitelügyletben szereplőkkel (adós, kezesek, zálogkötelezett stb.) együtt mehetünk a hitelszerződést megkötni, amely általában közjegyzői okiratba foglalt, így annak hitelességét külön már nem szükséges bizonyítani egy esetleges jogi eljárás folyamán. Az okirat több főrészből áll, felolvasása és aláírása közjegyző jelenlétében történik. Az általános részben a szerződésben szereplők, a kölcsönrészben a hitelre vonatkozó adatok (összeg, futamidő, kamat stb.) kerülnek rögzítésre.

Az óvadéki rész a hitel további fedezetét szolgáló, három-hat havi törlesztő részletet biztosító pénzfedezetről rendelkezik, amelynek jogosultsága és mértéke a hitelbírálati döntés eredménye. A kezesi részben a hitelért kezességet vállaló magánszemélyek, cég információit, kötelezettségeit, a zálogrészben pedig a jelzáloggal terhelendő ingatlan, vagy ingó adatait (megnevezés, helyrajzi szám, érték stb.) és a zálogjogra vonatkozó információkat tüntetik fel. A jelzálog mellett a legtöbb hitelintézet vételi jogot is alapít a hitelfedezet tárgyára. Ennek mértéke általában a független értékbecslő által megállapított fedezeti érték kb. 80%-a. (A fedezeti érték a piaci érték 70-75%-a körül alakul.)

ures_penztarca

Szerződéskötés után a hitel folyósításának egyik feltételeként a fedezetre vonatkozóan el kell intézni a pénzintézet jelzálog (jóváhagyott hitel összege és járuléka) és egyéb (pl. vételi, elővásárlási) jogának bejegyzését. Ingatlanfedezet esetén ezt az illetékes Földhivatalnál tehetjük meg. Az ügyintézéshez szükséges a szerződéskötéskor a közjegyzőtől kapott hitelszerződés, valamint ingatlan-nyilvántartási kérelem, amely az ingatlant meghatározó adatokat (cím, helyrajzi szám) és a hitelre vonatkozó, bejegyzendő adatokat (pénzintézet adatai, hitel összege stb.) tartalmazza.

A Földhivatal a finanszírozó jogát, eljárási díj ellenében bejegyzi a hitelfedezeti ingatlan tulajdoni lapjára, amely először széljegyen lesz látható és csak később kerül határozatba. Folyósításhoz a Földhivatal által ellenjegyzett ingatlan-nyilvántartási kérelmet, hitelszerződést és a már bejegyzést széljegyen tartalmazó, hiteles, teljes tulajdoni lapot is szükséges a pénzintézet felé bemutatnunk. Ez utóbbit díj ellenében a Földhivatalnál tudjuk kiváltani.

Amennyiben a hitel fő- vagy pótfedezete ingóság, akkor az erre vonatkozó zálogjogot a hitelszerződés megkötése során a közjegyző a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) rendszerén keresztül intézi. Az ingóság értékét és hitelezhetőségének mértékét a független becslő által elkészített vagyonértékelés határozza meg.

Kézizálogjog

A zálogjog másik nagy csoportja a kézizálogjog. Ennek létrejöttéhez a jelzálogjoggal ellentétben a zálogtárgy átadása is szükséges. Ide tartozik az autófedezetre nyújtott kézizáloghitel is. Ez a konstrukció igen népszerű, mert nagy előnye, hogy akár jövedelem-, munkáltatói- és adóigazolás nélkül is gyorsan hitelhez juthatunk.

A legtöbb finanszírozónál még a passzív KHR sem kizáró ok. A hitelbírálat gyors, tehermentes gépjármű esetén akár napon belüli kifizetéssel. A gépjármű becslő által felmért fedezeti értékének akár 50-60%-át is megkaphatjuk készpénzben. Az ügyintézés történhet online módon, vagy személyesen is. A hitel futamideje rövid egy héttől pár hónapig terjedhet.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

 • a tulajdonos személyi dokumentumai (igazolvány, lakcímkártya), amennyiben a gépjármű magántulajdonban van

 • cégkivonat, aláírási címpéldány, NAV nullás igazolás, amennyiben a gépjármű céges tulajdonban van

 • forgalmi engedély

 • törzskönyv

 • zöldkártya

 • kötelező felelősségbiztosítást igazoló csekk

 • összes kulcs, szerviz könyv

A fentieket kiegészítheti a pénzintézetek eltérő finanszírozási gyakorlatából adódó egyéb dokumentumok. (pl. jogosítvány, közüzemi számla stb.)

Az igénylés költségei:

Az ügyintézés során a kezelési költség (5-6%) mellett, a zálogjog bejegyzéséhez szükséges Okmányirodai díjat is ki kell fizetnünk. A futamidő alatt a gépjárművünk tárolási díjával is számolnunk kell. Nem határidőre történő fizetés esetén késedelmi kamat és kezelési pótdíj is felszámolásra kerülhet.

A fentiek alapján láthatjuk, hogy a záloghitelnek nagyon sok fajtája létezik, amelyet leginkább maga a zálogtárgy és annak birtoklása határoz meg. Ha hosszú távú, több éves hitelre van szükségünk, akkor biztos, hogy jelzálogjoggal fogunk találkozni, hiszen a mai finanszírozási gyakorlatban az ingatlan jelenti az elsődleges hitelfedezetet.

Amennyiben gyorsan és rugalmasan szeretnénk rövid távú, készpénzes kifizetésű, szabad felhasználású hitelhez jutni és valamilyen értékes, nélkülözhető vagyontárggyal is rendelkezünk, akkor a kézizálogjog jelenti számunkra a legjobb megoldást.

Ács Beáta, az MZH Zrt. szakértője

Címkék , , , , ,

Kapcsolódó anyagok

Best File & Document Management Plugin
WordPress Download Manager
Kiemelt anyagaink
 • Sikert hozott az internet a könyvkiadásban is – Dobos Tamás interjú
 • Rekordszámú nevezés érkezett az innovációs seregszemlére
 • Beköszöntött a vezetékes telefonszolgáltatások reneszánsza
 • Együttműködik az Invitel Csoport és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
 • Ismét InnoMax Díj: fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések
 • Fellendülés és növekvő kockázatok: az építőiparnak fel kell készülnie
 • A munkaidő felét már irodán kívül töltjük
 • Miért hoz üzleti előnyt az ingyenes wi-fi?
 • Hogyan írjunk meggyőzően egy klasszikus módszerrel?
 • A szünetmentes és biztonságos munka záloga
 • Készüljön a nyári sporteseményekre üzleti TV szolgáltatással
 • Egyedi megoldás a csökkenő fejlesztői kapacitásokra
 • Az Ön cége már megtalálható az interneten?
 • Érkezik az olcsó Photoshop alternatíva Windowsra is.
 • A láthatóság létkérdés a magyar kisvállalatok számára