KKV Plusz

Mire jó a bankgarancia?

2015-05-11 Szerző: kkv Rovat: Kiemelt, Pénzügy, Tippek

Definíció szerint a bankgarancia vállalás során a bank a pénzfizetésre kötelezett (Megbízó) megbízása alapján a követelésre jogosulttal (Kedvezményezett) szemben meghatározott határidőig arra kötelezi magát, hogy amennyiben a Megbízó a szerződésben meghatározott fizetési, teljesítési – vagy egyéb meghatározott – kötelezettségeit nem teljesíti, helyette fizetni fog a Bankgarancia nyilatkozatban foglalt feltételek szerint.

penzugy

A garancia a bank egyoldalú kötelezettségvállalása, melyben arra kötelezi magát, hogy a garancia nyilatkozatban közölt feltételek szerint a kedvezményezett elsõ írásbeli felszólítására, az alapügyletre való tekintet nélkül azonnal fizetést teljesít. A bankgarancia lehet feltételes és feltétel nélküli.

A bankgarancia a bank számára ugyanolyan kockázatot jelent, mint a hitelnyújtás. A garancia lehívása esetén a Bank által teljesített fizetést a vállalkozás köteles a Banknak megtéríteni. Amennyiben a vállalkozás nem tudja azonnal megfizetni azt, úgy kényszerhitellé alakul át. Emiatt a bank a garanciaigényeket ugyanolyan szigorúan bírálja el, mint a bankhiteleket.

A bankgarancia minden esetben pénze lekötésétől mentesíti a vállalkozást. Ez a pénzlekötés lehet idegen forrás vagy saját tőke egyaránt. Mindkét esetben magasabb a lekötött pénzösszeg költsége, mint a bankgaranciáé. Ezen tőkeköltség alól részben mentesítheti a bankgarancia a vállalkozást. A vállalkozás ezt a felszabadított tőkét forgathatja a működés során, így akár a bankgarancia költségének többszörösét is megtermelheti eredményként a garancia fennállása alatt.

GARANCIA TÍPUSOK

Ajánlati vagy tender garancia
Az ajánlati garancia az ajánlati biztosítékot (alapesetben zárolt betét, azaz pénzlekötés) váltja ki. Az ajánlati garancia azt biztosítja, hogy a nyertes ajánlattevõ ajánlatához mindaddig kötve legyen míg a szerzõdés megkötésre nem kerül. Amennyiben a nyertes ajánlattevõ nem köti meg a szerzõdést, akkor a garancia lehívásra kerül és annak összegébõl fizeti a pályázat kiírója a nyertes és a második legalacsonyabb ajánlat közötti különbséget. Amikor a vállalkozó, mint nyertes pályázó szerzõdést köt a pályázat kiírójával, akkor van szükség a teljesítési garanciára.

Teljesítési garancia
A teljesítési garancia a teljesítési biztosítékot (alapesetben zárolt betét, azaz pénzlekötés) váltja ki. A – jellemzõen a szerzõdéses összeg 10%-át kitevõ – teljesítési garancia biztosítja, hogy a vállalkozónak érdeke fûzõdjön a szerzõdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez. Ellenkezõ esetben a garancia lehívásra kerül és a nem szerzõdésszerû teljesítésbõl eredõ károkat, munkákat ebbõl az összegbõl fizetik ki, illetve ez az összeg fedezi az újabb kivitelezõ/szerzõdõ partner felkutatásának költségeit. Abban az esetben ha a vállalkozó szerzõdésszerûen teljesített és megtörtént a teljesítés igazolása, akkor van szükség a jóteljesítési garanciára.

Teljesítési garancia
A jóteljesítési garanciát szokás szavatossági vagy jótállási garanciaként is emlegetni. Ez a fajta garancia az ún. garanciális visszatartást (ki nem fizetett számlaértéket, azaz pénzlekötést) váltja ki. A – jellemzõen a szerzõdéses összeg 5%-át kitevõ – jóteljesítési garancia biztosítja, hogy a vállalkozó a szerzõdésben meghatározott minõségben végezze el a munkálatokat. A kivitelezést követõen a vállalkozó által elvégzett munka minõsége, csak a folyamatos használat során derül ki. A garancia arra szolgál, hogy ezen idõszak alatt (jellemzõen 1-3 év a szavatosság idõtartama) a felszínre kerülõ minõségi hibák kijavításában, a pótmunkák elvégzésében a vállalkozó érdekelt legyen. Ellenkezõ esetben a megrendelõ a garanciát lehívja és annak összegébõl végzi el a szükséges javításokat.

Fizetési/ előleg visszafizetési garancia
A kereskedelmi ügyletekben jellemzõ elõleg fizetését váltja ki, vagy hosszabb fizetési határidõ biztosítását teszi lehetõvé, így pénzlekötéstõl mentesíti a vállalkozást. A fizetési garancia a kereskedelmi szerzõdéses kapcsolatban vállalt fizetési feltétel biztosítására vonatkozó garancia, biztosítja az eladó számára, hogy a vevõ teljesítse a fizetést.

Vámgarancia/ jövedéki garancia
A vám- vagy jövedéki garancia a vám- illetve jövedéki biztosíték (alapesetben zárolt betét, azaz pénzlekötés) nyújtását váltja ki. A vámgarancia a vámköteles külkereskedelmi ügyletek esetében szükséges garancia. Ez biztosítja, hogy az áru a vámfizetés elõtt is az országba behozható, vagy vámáru raktárból kitárolható legyen a garanciakeret erejéig. Amennyiben a vámfizetés nem történik meg, úgy a NAV a garanciát lehívhatja. A jövedéki törvény hatálya alá tartozó termékek esetén, a jövedéki garancia a jövedéki termékek forgalmazását teszi lehetõvé oly módon, hogy a garanciakeret a jövedéki adó megfizetésére nyújt biztosítékot.

FOLYÓSZÁMLA-HITELEK ELŐNYEI
Forráshiányban szenved manapság nagyon sok kis és közepes cég. Főleg azért, mert túl sok fedezetet kérnek tőle a bankok a beruházási hiteleknél vagy feltételek egész sorát kell teljesíteni az uniós programoknál (önerő, stb.). Gyakorlatilag nem sok választás marad, a legkézenfekvőbb a saját bank folyószámlahitele.

penzugy_27285406

1. Szabadon felhasználható. A folyószámlahitelhez nem szükséges külön hitelcélt megadni, a hitelkeret összege bármilyen célra felhasználható, így akár váratlan kiadások fedezésére is szolgálhat.

2. Nincs szükség tárgyi fedezetre. A folyószámlahitelek mögött jellemzően nincs ingatlan vagy egyéb tárgyi fedezet. A hitel visszafizetésének garanciájaként a valós számlaforgalmat, az árbevételt, a cégtulajdonos magánszemély által vállalt készfizető kezességét veszik figyelembe a garanciaszervezet kezessége mellett. További biztosíték a bank számára, hogy inkasszót vethet ki, ha az ügyfél nem fizeti a kamatot, vagy a hitel lejártakor mínuszban van az egyenleg, és azt nem egyenlítik ki.

3. Kamatfizetés csak a lehívott összeg után. A folyószámlahitel kamatát csak a ténylegesen lehívott, kihasznált keret után kell megfizetni, az igénybevétel időtartama alatt.

4. Egyszerűen törleszthető, újrahasználható. A számlára érkező jóváírások automatikusan csökkentik a lehívott hitel nagyságát. A visszafizetett összeget pedig újra fel lehet használni (rulírozó hitel)

5. Segíti a cashflow-menedzsmentet.

Címkék , ,

Kapcsolódó anyagok