KKV Plusz

A kollektív műszaki védelem előnyei

2015-05-22 Szerző: Kling Péter Rovat: HR, Kiemelt, Tippek

Sok cégvezető nem is gondolná, de nagyon fontos és kevéssé ismert jogi vonatkozásai is vannak a termelő vállalkozások műszaki védelmének. Ezeket szedtük most egy csokorba.

muszaki_fogaskerek_122021893

A kollektív műszaki védelmet előnyben kell részesíteni az egyéni védőeszközök alkalmazásával szemben. A kollektív műszaki védelemmel egy tekintet alá esnek a technológia, a munkafolyamatok, illetve a megelőző intézkedések szabályozására irányuló szervezési intézkedések, amelyek elsődleges célja az expozíciós idő csökkentése és az exponált munkavállalók számának lehető legalacsonyabb szinten tartása. Például a felszabaduló káros anyagok ellen elsősorban megfelelő szellőzéssel, helyi elszívással kell védekezni, nem egyéni légzésvédők használatával.

Zajos gép esetén elsődlegesen zajcsökkentéssel (pl. a gép vibrációjának, egyúttal zajkibocsátásának csökkentése megfelelő alapozással, rugalmas alátétekkel), hangszigetelő burkolással, hangelnyelő fallal stb. kell a lehető legkisebbre csökkenteni a zajexpozícióból származó kockázatokat, nem pedig egyéni hallásvédő eszköz használatával.

Szervezési intézkedést jelent például egyoldalú igénybevétellel járó monoton munkavégzésnél a rotáció alkalmazása (a munkavállalók meghatározott időszakonkénti cseréje), vagy a munkahelyi torna bevezetése.

Fontos, hogy rákkeltővel végzett tevékenység esetén nem javasolt a rotáció: a rákkeltő hatásának kitett munkavállalók számát a munka elvégzéséhez szükséges lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Az expozíciós idő csökkentése nem járhat együtt az expozíciónak kitett munkavállalói létszám növekedésével!

A kockázatok megelőzése vagy csökkentése során alkalmazni kell a műszaki fejlődés eredményeit. A műszaki fejlődéssel nagyobb biztonságot eredményező védekezési lehetőségek nyílnak meg, azonban figyelembe kell venni, hogy ezzel eddig nem ismert veszélyforrások jelennek meg. Ezeket tehát megfelelően kell alkalmazni annak érdekében, hogy az egészség és biztonság védelmi szintje a műszaki fejlődés színvonalával együtt, annak megfelelően emelkedjen.

Például a szalag rendszerű gyártósorok termelékenység növelő fejlesztésnek számítanak. A kiszolgáló személyzet terhelésére viszont új típusú veszélyeket hordoz, pl. monotonitás káros hatásai. Műszaki fejlődés például az automatizálás, a robottechnika alkalmazása is. Ezek a gépek, technológiai sorok jó tervezés, szakszerű kivitelezés és szabályos üzemeltetés esetén jelentenek csak megfelelő védelmet. Ha valami folytán a veszélyes térbe kerül valaki (szabálytalan alkatrész behelyezés, szakszerűtlen tisztítás, karbantartás), a váratlan gépmozgás új és súlyos veszélyforrást jelent!
A jelenlevő kockázatok megelőzése, csökkentése a Munkavédelmi törvényben foglalt elvekkel összhangban történhet.

Ha lehetséges, a kockázatot meg kell előzni
Például, ha nem használunk szerves oldószer alapú festéket, megelőzzük az ebből adódó egészségi kockázatot, tűz- és robbanás-veszélyt. Ha az ablakokat belülről tisztíthatóra tervezzük, megelőzzük a külső tisztítás során fennálló leesési veszélyt. A nagy belmagasságú helyiségekben, csarnoképületekben a világítótestek cseréjéhez – a művelet alkalmi jellege miatt – gyakran szabálytalan munkamódszert és/vagy munkaeszközt alkalmaznak. A munkafeladat erre specializálódott vállalkozáshoz történő kiszervezésével megelőzhető a magasból leesés veszélye.

A kockázati tényezőket (veszélyes anyag, technológia stb.) kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni. Például a szintkülönbség áthidalásához létra helyett lépcső alkalmazása. A kézi festékszórás (az alkalmazott technológia függvényében) helyettesítése gépi festékszórással. Zajos gép helyett kevésbé zajos alkalmazása. Oldószeres helyett vízbázisú festék alkalmazása.

A veszélyt lehetőség szerint a keletkezési helyén kell megszüntetni. Például ha egy berendezésből káros anyag szabadulhat fel, akkor célszerű a technológiai folyamatot elkülöníteni (külön helyiségbe telepíteni).

A kockázat kezelésekor gondoskodni kell arról, hogy újabb kockázatot ne eredményezzen. Például ha a kézi anyagmozgatást a nehéz fizikai munka okozta kockázatok miatt targoncák használatával helyettesítjük, meg kell vizsgálni a járművek helyváltoztatásával járó új kockázatokat.

ELDÖNTENDŐ
A kockázatok minőségi és mennyiségi értékelést követően a munkáltatónak a következőket kell eldöntenie:

1. a jelenlegi munkakörülmények kielégítik-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit;

2. milyen intézkedésekkel lehet a jelenlevő veszélyforrásokat megszüntetni, a kockázatokat pedig elfogadható mértékűre csökkenteni;

3. a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e.

Az 1. kérdés megválaszolásához a munkáltatónak (a kockázatértékelést végző személynek) ismernie kell a munkavédelemre vonatkozó szabályokat. Amennyiben a munkavédelemre vonatkozó szabály az adott helyzetre számszerű normával (például mérettel, határértékkel stb.) határozza meg a követelményt, akkor azt kell eldönteni – szükség esetén mérésekkel –, hogy a helyzet megfelel-e a számszerű normának.

A 2. kérdés eldöntéséhez a munkáltatónak mérlegelnie kell, hogy a kockázatok ellen milyen védelmi módot alkalmaz. Ennek eldöntéséhez figyelembe kell venni a módszer hatékonyságát, kivitelezhetőségét is.

A 3. kérdéshez a munkáltatónak az a) kérdésen túl azt is vizsgálnia kell, hogy ez a helyzet megbízhatóan stabil-e, a kockázat megfelelő ellenőrzés alatt van-e.

 

Figyelemmel kell lenni azokra a kockázatokra is, amelyek esetében az alkalmazott óvóintézkedések a kockázatértékelés pillanatában megfelelő védelmet nyújtanak. Példa: Ha a forgó, mozgó gépalkatrészek megfelelő védőburkolattal vannak ellátva, az nem azt jelenti, hogy ott nincs kockázat, hanem mindössze azt, hogy nem szükséges további intézkedés a közvetlen elhárításra. Ugyanakkor a védőburkolat eltávolítása azonnal súlyos kockázatot jelenthet.

Vizsgálni kell tehát, hogy ez a védelmi mód megfelelő-e, azaz nem fordul-hat-e elő a védőburkolat ellenőrizetlen eltávolítása. A védőburkolatokat az előre látható használat és az ésszerűen előre lát-ható rendellenes használat figyelembe vételével kell kialakítani. A rosszul elhelyezett, munkavégzést zavaró védőburkolat potenciális veszélyt jelent, ezért célszerű összehasonlítani a vonatkozó szabványokkal is.

Címkék ,

Best File & Document Management Plugin
WordPress Download Manager
Kiemelt anyagaink
 • Sikert hozott az internet a könyvkiadásban is – Dobos Tamás interjú
 • Rekordszámú nevezés érkezett az innovációs seregszemlére
 • Beköszöntött a vezetékes telefonszolgáltatások reneszánsza
 • Együttműködik az Invitel Csoport és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet
 • Ismét InnoMax Díj: fókuszban a mindennapokat jobbá tevő fejlesztések
 • Fellendülés és növekvő kockázatok: az építőiparnak fel kell készülnie
 • A munkaidő felét már irodán kívül töltjük
 • Miért hoz üzleti előnyt az ingyenes wi-fi?
 • Hogyan írjunk meggyőzően egy klasszikus módszerrel?
 • A szünetmentes és biztonságos munka záloga
 • Készüljön a nyári sporteseményekre üzleti TV szolgáltatással
 • Egyedi megoldás a csökkenő fejlesztői kapacitásokra
 • Az Ön cége már megtalálható az interneten?
 • Érkezik az olcsó Photoshop alternatíva Windowsra is.
 • A láthatóság létkérdés a magyar kisvállalatok számára