KKV Plusz

Használja helyesen idősebb beosztottját

2015-10-08 Szerző: kkv Rovat: HR, Kiemelt, Tippek

Nem állunk jól a világban az 55 évnél idősebb alkalmazottak megfelelő hatékonyságú felhasználásával. Pedig a tapasztalt kollégák egy kkv-n is nagyot lendíthetnek. Persze csak akkor, ha időben felismerjük ezt az előnyt, mi munkaadók.

hands-545394

Miután a fejlett országokat öregedő társadalmak jellemzik, a gazdasági növekedés fenntartása érdekében kiemelkedően fontos, hogy ezek a gazdaságok jobban kihasználják az idősebb munkavállalókban rejlő kiaknázatlan lehetőségeket. A PwC legfrissebb tanulmánya az 55 év feletti munkavállalók foglalkoztatásának sikerességét vizsgálja 34 OECD-országban. A felmérés alapján a listavezető Izlandot Új-Zéland, Svédország, Izrael és Norvégia követi. Az első tíz ország között van még továbbá az USA, Korea, Japán és Észtország is. Szlovákia, Görögország, Lengyelország, valamint Magyarország viszont csak jóval az átlag alatt teljesít.

A PwC tanulmánya szerint, ha az egyes országok követik az idősebb generáció foglalkoztatásával kapcsolatban kialakult legjobb gyakorlatokat, dollár milliárdokkal növelhetik az államkincstár bevételeit. A nemrégiben készített „Golden Age Index” több mutató – például a foglalkoztatottság, a keresetek és a képzettség – súlyozott átlagán alapul.

Miután a fejlett gazdaságokat öregedő társadalmak jellemzik, a gazdasági növekedés, illetve a nyugdíjak és az egészségügy szempontjából is kiemelkedően fontos, hogy ezek az országok jobban kihasználják az idősebb munkaerőben rejlő potenciált. Az újonnan létrehozott „Golden Age” mutatónk arra világít rá, hogy mely országoknak sikerült ezt megvalósítani. Ilyenek a skandináv országok, Új-Zéland vagy például Izrael. Az Egyesült Királyság közepesen, az eurózóna többsége viszont átlagon alul teljesít. Szlovákia, Görögország, Lengyelország, valamint Magyarország pedig csak a sereghajtók között van. Becslésünk szerint az Egyesült Királyság például hosszútávon közel 5%-kal növelhetné GDP-jét, ha követné a legjobban teljesítő országok – például Svédország – üzleti gyakorlatát. A rosszabbul szereplő országok esetén pedig mindez még nagyobb növekedést idézhetne elő” – nyilatkozta Bencze Róbert, a PwC Magyarország HR-tanácsadási üzletágának igazgatója.

A PwC mutatója alapján a kormányok fontolóra vehetnék az állami nyugdíjrendszer további reformját, a későbbi nyugdíjba menetel ösztönzését és további anyagi ösztönzők bevezetését az idősebb munkaerő marasztalása vagy munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében. Szükséges lenne az idősebbek munkaképességének javítását célzó új képzési formák bevezetése, a további foglalkoztatás útjában álló akadályok felszámolása, valamint az idősebb munkavállalók alkalmazása, különös tekintettel az idősebb nőkre, mivel őket még az idős férfiaknál is ritkábban alkalmazzák.

A vállalatok és a kormány gyakran mellőzik ezt a munkavállalói réteget, ugyanakkor felmérésünk alapján nagy gazdasági haszonnal járhatna, ha ezeket a munkavállalókat sikerülne megfelelően képezni és motiválni a további munkavállalásra. Az idősebbek foglalkoztatása után igényelhető adókedvezmények, a továbbfoglalkoztatás többletköltségeinek nagyobb mértékű támogatása – például a digitális készségek elsajátítására irányuló továbbképzések és betanítás –, valamint az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést tiltó jogszabályok szigorúbb betartatása javíthatná az 55 év felettiek munkaerő-piaci helyzetét.

A képzésnek, az előléptetésnek és a teljesítménymenedzsmentnek nem szabadna 50 éves kor felett véget vetni. Jobban ki kellene használni a vállalatokon belüli életkorkülönbségből fakadó előnyöket, amely a különböző generációk közös munkájából ered. Az aktív életszakasznak nem muszáj a nyugdíjba vonulással véget érnie: a részmunkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasok is fontos szerepet tölthetnek be” – foglalta össze Bencze Róbert a PwC felmérésének Magyarországra is adaptálható következtetéseit.

Van tehát sok teendő nálunk ezen a téren, akárcsak más unós országokban.
Az idősebb munkavállalók foglalkoztatási rátájának javítása az Unió egyik stratégiai célja. Az Európai Számvevőszék szerint azonban sem a tagállamoknak, sem a Bizottságnak nem áll módjában megállapítani, hogy hány idősebb munkavállaló szerzett új képesítést, talált új munkahelyet, vagy tartotta meg addigi munkahelyét az Európai Szociális Alapból (ESZA) támogatott valamely intézkedés nyomán. A legtöbb ellenőrzött tagállam nem működtet olyan eszközöket, amelyek releváns és megbízható információkkal szolgálnának e tekintetben.

Az Európai Szociális Alap olyan alapvető pénzügyi eszköz, amely az uniós foglalkoztatáspolitikai célok megvalósításában segíti a tagállamokat. Az ESZA célja a munkanélküliek és hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, elsősorban képzési tevékenységek támogatásával. 2007‑től 2013 végéig az ESZA kiadásai több mint 75 milliárd eurót tettek ki, ami az Unió teljes költségvetésének kb. 8%‑a. A Számvevőszék hat programot választott ki ellenőrzésre, melyek együtt 222 millió eurót tettek ki és négy tagállamra (Németország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság) terjedtek ki.

„A Bizottság úgy hagy jóvá programokat, hogy nem követeli meg az azok tényleges működésének ellenőrzéséhez szükséges információkat, a tagállamok pedig nem adják meg ezt a tájékoztatást. A megbízható, ellenőrizhető és időszerű teljesítményadatok, illetve a különböző intézkedésekre vonatkozó ilyen értékelések hiánya lehetetlenné teszi a döntéshozók számára, hogy a jelenlegi és jövőbeni döntéshozatalban felhasználható következtetéseket tudjanak levonni.” – nyilatkozta Lazaros Lazarou, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.
Munkaadói feladatok az idősebbekkel kapcsolatban
– nagyobb rugalmasság
– a munkakör átalakítása
– a szakértői karrier utak kiemelése
– a munkakör bővítése
– részmunkaidő

LEHETŐSÉGEK

A Golden Age Index a vállalatok számára is számos lehetőséget vet fel:

– A vásárlók átlagéletkora növekszik, ezért azok a vállalkozások, amelyek kihasználják az idősebbek képességeit és tapasztalatát, versenyelőnyre tehetnek szert.
– A munkáltatóknak újra kellene gondolniuk, hogyan viszonyulnak az idősebb munkavállalók továbbképzéséhez, azaz a folyamatos tanulás és tanítás nem szűnne meg az 50. év betöltésével sem.
– Az idősebb munkavállalók a fizetés, a nyugdíj, valamint az egészségügyi juttatások arányát tekintve másfajta javadalmazásra tarthatnak igényt.
– A vállalatoknak érdemes lenne alaposan megvizsgálniuk a szervezeten belüli életkorviszonyokat, a toborzás, a munkaerő megtartása, a tréningek, valamint a teljesítmény és a jutalmazás terén. (KERET VÉGE)

Címkék , ,