KKV Plusz

Ki fizeti a leltárhiányt?

2015-10-08 Szerző: kkv Rovat: Adó, Kiemelt, Tippek

Hiányzik tíz csavar? Nincs meg egy felmosó vödör? Eltűnt három törölköző és két szék? Apróság, de sok kicsi sokra megy. Főleg, ha megelőzhető lenne ezen apróságok eltűnése. Nézzük tehát, ki fizeti meg a leltárhiányt.

coins-948603

A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel. Azaz ismét egy objektív, nem vétkességi alapú felelősségi forma, amely a munkavállalót terheli. Ez azt jelenti, hogy maga a kár, hiány megléte – tekintet nélkül a munkavállaló szándékára vagy úgymond hibájára, bűnösségére – megalapozza a kártérítést.
Ezért – mint a megőrzési felelősségnél – ennek is szigorú feltételei vannak.

Ez egy sajátos megőrzési felelősség, amely a leltári készlet kezelésére vonatkozik és a leltárhiány alapozza meg. A leltárhiányért a munkavállaló vétkességére tekintet nélkül felel.

A leltárhiány: az értékesítésre, forgalmazásra vagy kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban (leltári készlet) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség mértékét (forgalmazási veszteség) meghaladó hiány. Azaz a természetes anyaggal /adagolással stb. járó veszteség mértékét meghaladó csökkenés amiért felelhet a munkavállaló, a forgalmazási veszteséget a munkáltató viseli.

A munkáltató állapítja meg:

a) azoknak az anyagoknak, áruknak a körét, amelyek után az anyag jellegére, méretére, a raktározás vagy a tárolás feltételeire való tekintettel forgalmazási veszteség számolható el,

b) a forgalmazási veszteség elszámolható mértékét.

A leltáridőszak a két egymást követő leltározás közötti tartam.
A leltárhiányért való szigorú munkavállalói felelősség okán számos feltételt ír elő az Mt.:

1. a leltáridőszakra vonatkozó leltárfelelősségi megállapodás megkötése,
2. a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele,
3. a leltárhiánynak a leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel alapján történő megállapítása, valamint
4. legalább a leltáridőszak felében az adott munkahelyen történő munkavégzés.

A leltárhiány legfontosabb feltétele, hogy a hiány oka nem ismert. Azaz szükséges, hogy ismeretlen okból keletkezzen a hiány, mert ha ismert, akkor a kárért a károkozó felel.

Leltárfelvétel

Leltározásnál a munkavállaló vagy akadályoztatása esetén képviselője, csoportos leltárfelelősségnél az eljárási szabályokban meghatározott munkavállalók jelenlétét lehetővé kell tenni. A munkáltató, ha a munkavállaló képviseletéről nem gondoskodik, az adott szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelöl ki. A munkavállalóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell. A munkavállaló az eljárás során észrevételt tehet, a munkavállalót – kivéve, ha szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg – meg kell hallgatni. A leltárhiányért a munkavállaló objektív alapon, azaz vétkességre tekintet nélkül felel. Ez azt is jelenti, hogy csak akkor mentesül, ha ő bizonyítja, a vis major esetét, azaz, hogy a leltárhiányt elháríthatatlan ok idézte elő.

Címkék , , ,